Ανακοινοποίηση Στο Ορθό Διακηρύξεως Εκποιήσεως Εκκλησιαστικού Ακινήτου Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

Spread the love

Φωτογραφία Αρχείο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 ***

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΑΡΙΘΜ. 4/2020

Προσφέρεται προς πώληση ακίνητο και ειδικότερα: α) ισόγειο Κατάστημα υπό στοιχεία Κ-1, αποτελούμενο από μία αίθουσα, δύο WC και πατάρι, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τριών (153,00 τ.μ.) και β) Υπόγειος χώρος Υ-1, επιφανείας μέτρων εκατόν σαράντα πέντε (145,00 τ.μ.), που βρίσκονται επί της Κεντρικής Πλατείας Τυρνάβου, που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και σήμερα είναι μισθωμένα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

  Αικατερίνη Ιερατικά Άμφια

Αρχική τιμή προς εκκίνηση του Διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600,00) ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο (153,00 τ.μ.) του ισογείου Καταστήματος. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αρχική τιμή και η όποια τελική τιμή προκύψει, έπειτα από τις έγγραφες και τις προφορικές προσφορές, περιλαμβάνει τόσο το ισόγειο Κατάστημα Κ-1 όσο και τον Υπόγειο χώρο Υ-1.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με έγγραφες προσφορές και πρόσθετη δυνατότητα προφορικής βελτιώσεως της προσφοράς, βάσει των όρων της υπ’ αριθμ. 4/2020 Διακηρύξεως, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθόν, το Σάββατο 19-9-2020, από τις 10.00΄ έως τις 12.00΄, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, που βρίσκονται επί της οδού Ιωαννίνων 3, στη Λάρισα.

Πληροφορίες και Διακήρυξη από τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου (Ιωαννίνων 3, Λάρισα, τηλ. 2410.617685, κ. Δρογγούλα Μιχαήλ) ή στο γραφείο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης στον Τύρναβο (Ηρώων Πολυτεχνείου, τηλ. 6972.083520, 6986.167553) και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου (imlarisis.gr).

Για τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου