Γέροντας Νεκτάριος: Έρχεται η Νέα Τάξη Πραγμάτων

Spread the love

Έρχεται η Νέα Τάξη Πραγμάτων – Όλα αλλάζουν.Η Νέα Τάξη Πραγμάτων όπως και η Νέα Εποχή, εκτός από το πολιτικοοικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο κυρίως στηρίζονται στο οικονομικό επίπεδο, όπου πάνω σε αυτό, θα γίνουν αλλαγές παγκόσμια σε τέτοιο βαθμό, που θα ζούμε σαν να είμαστε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Ο απώτερος σκοπός δεν είναι άλλος από την παγκόσμια κυβέρνηση και τον παγκόσμιο ηγέτη που θα κυβερνά όλα τα κράτη.
Το χειρότερο είναι ότι πίσω από αυτό το παγκόσμιο σχέδιο που είναι ενάντια στα λόγια του Χριστού και του Ευαγγελίου, οι άνθρωποι της Νέας Τάξης Πραγμάτων έχουν στηριχθεί στα λόγια του Χριστού, όχι για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά για τη δήθεν «σωτηρία» τους.
Τα λόγια αυτά του Χριστού τα βρίσκουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη που βρίσκεται μέσα στην Καινή Διαθήκη στο 21ο κεφ. στιχ. 5 «ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα», δηλαδή, «ιδού κάνω τα πάντα νέα», και συνεχίζει το κείμενο στον επόμενο στίχο: «έχουν γίνει όλα νέα, όπως υπεσχέθην και διέταξα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, που κλείω στον ευατόν μου όλην την δημιουργίαν, την αιτίαν και τον σκοπόν της. Εγώ, εις εκείνον που διψά την δικαιοσύνην, την ειρήνη, την αιωνίαν ζωήν, θα του δώσω δωρεάν από την πηγήν του ύδατος της αιωνίου ζωής».
Προσοχή λοιπόν, διότι την εποχή που ζούμε θα υπάρχουν άνθρωποι και συστήματα που θα προσπαθήσουν να μας πλανήσουν. Προσοχή, γιατί θέλουν να μας βγάλουν από το δρόμο του Θεού και τη σωτηρία της ψυχή μας, να μας αποκόψουν από την Αλήθεια που είναι ο Θεός και να μας οδηγήσουν στο ψέμα, στην πλάνη και στην καταστρατήγηση της ελευθερίας μας.
Να διαβάζετε την Αγία Γραφή για να γνωρίζετε ποια είναι η αλήθεια για να μην πέσουμε θύματα της Νέας Τάξης Πραγμάτων.