Εξεδήμησε εις Κύριον η μητέρα του Σεβ. Λαγκαδά Ιωάννη

Εξεδήμησε εις Κύριον η μητέρα του Σεβ. Λαγκαδά Ιωάννη

Νοέμβριος 5, 2019 0 Από ekklhsiastkaneathessalias
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Houzz
Telegram
Vk
Weibo
Wechat

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἀνακοινοῦται ὅτι σήμερον 5ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ. καί περί ὥραν 3ην μεσημβρινήν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ θά τελεσθῇ ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία τῆς ἀοιδίμου μητρός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, Εὐαγγελίας Χρ. Τασσιᾶ ἡ ὁποία ἔπειτα ἀπό μακροχρόνια ἀσθένεια ἐξεδήμησε πρός Κύριον.

Ἡ ἀείμνηστος ὑπῆρξε γόνος προσφυγικῆς οἰκογενείας, ὑπόδειγμα συζύγου καί μητρός, ἡ ὁποία καί ἀνέθρεψε τά τέκνα αὐτῆς ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου.

Παρακαλοῦμεν διά τάς πρός Κυριον εὐχάς ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως αὐτῆς.

ἐκ τῆς Ι.Μ.ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ