ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ἐπὶ τῇ συνάξει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἄξιον Ἐστίν» καὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ

Spread the love