Νέος Μητροπολίτης Ηλείας ο Επίσκοπος Ωλένης Αθανάσιος

Spread the love

Νέος Μητροπολίτης Ηλείας εξελέγη ο Επίσκοπος Ωλένης Αθανάσιος Μπαχός, με  55 ψήφους.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη στό χωριό Ξυλοκέρα Ἠλείας τήν 10-2-1954 ἀπό ἀγρότες γονεῖς τόν Γεώργιον καί τήν Μαρίαν. Τό κατά κόσμον ὄνομα εἶναι ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.

Μετά τό  Δημοτικό στήν γενέτειρά  του  καί τίς Γυμνασιακές  σπουδές (ἑνιαῖον Γυμνάσιον-Λύκειον)  εἰς τόν Πύργον, ἐφοίτησε  γιά δύο ἔτη (1973-1975)  εἰς τό Ἀνώτερον ᾿Εκκλ. Φροντιστήριον Ριζαρείου ᾿Εκκλ. Σχολῆς ᾿Αθηνῶν.  Μετά  ἀπό  εἰσαγωγικές  ἐξετάσεις εἰσῆλθε εἰς τή Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον του  τό 1982.

            Τήν  13 ᾿Ιουλίου  1975 ἐκάρη Μοναχός  εἰς τήν ῾Ι.Μονήν Χρυσοπηγῆς Λαμπείας ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου ᾿Ηλείας κυροῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ὀνομασθείς ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  καί τό 1976 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ αὐτοῦ Μητροπολίτου ᾿Ηλείας κυροῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Τήν 5ην Σεπτεμβρίου  1982 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ἐν συνεχείᾳ προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ.

            Ἀπό τό 1980 εἶναι Ἡγούμενος τῆς Ἄνω Μονῆς  Δίβρης καί ἀπό τό 1982  Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως Ἠλείας. Προσφέρει τίς ὑπηρεσίας του ὡς Γραμματέας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως, ἔχει τακτικές  Ραδιοφωνικές ἐκπομπές  στό Ραδιόφωνο  τῆς ΕΡΑ Πύργου  καί τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως Ἠλείας.

            Κατά τήν Συνεδρία  τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 13ην Ὀκτωβρίου 2009 ἐξελέγη Βοηθός Ἐπίσκοπος  τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Ἠλείας ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ὠλένης, καί τήν 1ην Νοεμβρίου  2009 ἐχειτονήθη Βοηθός Ἐπίσκοπος  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ τοῦ Β΄.

            Εἶναι  συγγραφεύς πολλῶν  βιβλίων.