Ανάσταση Στο Δαμάσι Στον Ι.Ν Του Αγ. Νικολάου

Του Αστέριου Στέλιου Σεΐζης Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πύλην ᾍδου μόνος Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκῦλα. Δόξα Τω Θεό και φέτος αξιωθήκαμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση Του Θεανθρώπου. Αυτόν, που κάθε χρόνο εδώ και 2019 χρόνια, σταυρώνουμε με τις πράξεις μας, για να Αναστηθεί νικώντας το θάνατο προσφέροντας, μας την ελπίδα ξανά. Είθε το Αναστάσιμο Ανέσπερο Άγιο Φως να φωτίζει τους σκοτισμένους μας λογισμούς και τις πράξεις και ειδικά όσων κυβερνούν τις χώρες τούτης της Γης. Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα) Ἦχος πλ. α’ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΓΙΟ ΦΩΣ Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ’ Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἅδου καθεῖλες τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν. Ὁ Οἶκος Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντα ποτὲ ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων· Ὦ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον· σάρκα ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι· ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα, τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ᾿ ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ· καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν· Ὦ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν. ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΓΙΟ ΦΩΣ Ανάσταση στο Δαμάσι Με λαμπρότητα και κατάνυξη, Δαμασιώτες και Δαμασιώτισσες από κάθε γωνιά της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό, γιόρτασαν το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 2019 την Ανάσταση του Κυρίου, άλλοι εκτός χώρας, άλλοι εκτός χωριού και πολλοί εδώ στον τόπο τους…το Δαμάσι αλλά και το Δαμασούλι. Το Άγιον Φως από τα Ιεροσόλυμα και τον Ναό της Αναστάσεως Του Κυρίου, για άλλη μια φορά έφερε από την 110 Π.Μ στο χωριό, ο Αντώνης Παπαδημητρίου. Στο Δαμάσι και ενώ προηγήθηκαν οι Αναστάσεις στο στρατόπεδο και το Δαμασούλι από τον πάτερ Γεώργιο Τζήκα, λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ, χτύπησε η καμπάνα τη εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και μέσα σε λίγη ώρα ο Ιερός Ναός αλλά και ο αύλιος χώρος, γέμισαν από πιστούς κάθε ηλικίας. Οι συγχωριανοί γαμπροί, νύφες με τα παιδιά τους και φίλους, πρώτα από όλα “φόρεσαν” την γιορτινή τους διάθεση, έβαλαν και τα καλά τους, πήραν τις λαμπάδες τους και περίμεναν με χαρά τη μεγαλύτερη και Αγιότερη στιγμή της ανθρωπότητας… Την Ανάσταση του Θεανθρώπου !!!

Του Αστέριου Στέλιου Σεΐζης

Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πύλην ᾍδου μόνος Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκῦλα. Δόξα Τω Θεό και φέτος αξιωθήκαμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση Του Θεανθρώπου. Αυτόν, που κάθε χρόνο εδώ και 2019 χρόνια, σταυρώνουμε με τις πράξεις μας, για να Αναστηθεί νικώντας το θάνατο προσφέροντας, μας την ελπίδα ξανά. Είθε το Αναστάσιμο Ανέσπερο Άγιο Φως να φωτίζει τους σκοτισμένους μας λογισμούς και τις πράξεις και ειδικά όσων κυβερνούν τις χώρες τούτης της Γης.Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα) Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ' Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἅδου καθεῖλες τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.Ὁ Οἶκος Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντα ποτὲ ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων· Ὦ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον· σάρκα ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι· ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα, τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ᾿ ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ· καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν· Ὦ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.Ανάσταση στο ΔαμάσιΜε λαμπρότητα και κατάνυξη, Δαμασιώτες και Δαμασιώτισσες από κάθε γωνιά της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό, γιόρτασαν το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 2019 την Ανάσταση του Κυρίου, άλλοι εκτός χώρας, άλλοι εκτός χωριού και πολλοί εδώ στον τόπο τους...το Δαμάσι αλλά και το Δαμασούλι. Το Άγιον Φως από τα Ιεροσόλυμα και τον Ναό της Αναστάσεως Του Κυρίου, για άλλη μια φορά έφερε από την 110 Π.Μ στο χωριό, ο Αντώνης Παπαδημητρίου. Στο Δαμάσι και ενώ προηγήθηκαν οι Αναστάσεις στο στρατόπεδο και το Δαμασούλι από τον πάτερ Γεώργιο Τζήκα, λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ, χτύπησε η καμπάνα τη εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και μέσα σε λίγη ώρα ο Ιερός Ναός αλλά και ο αύλιος χώρος, γέμισαν από πιστούς κάθε ηλικίας. Οι συγχωριανοί γαμπροί, νύφες με τα παιδιά τους και φίλους, πρώτα από όλα "φόρεσαν" την γιορτινή τους διάθεση, έβαλαν και τα καλά τους, πήραν τις λαμπάδες τους και περίμεναν με χαρά τη μεγαλύτερη και Αγιότερη στιγμή της ανθρωπότητας... Την Ανάσταση του Θεανθρώπου !!!

Πηγή www.tirnavitikanea.com