Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Ακολουθιών Ιερών Ναών πόλεως Γρεβενών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ -

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  1. ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7.15 π.μ. - 10.30 π.μ.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

Ἑσπερινή Ὁμιλία 6.15 μ.μ.

Κάθε Δευτέρα

Ὄρθρος - Ὧρες - Ἑσπερινός 7.30 π.μ. - 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐσπερινή ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Κάθε Τρίτη

Ὄρθρος - Ὧρες - Ἑσπερινός 7.30 π.μ. - 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

Κάθε Τετάρτη

Ὄρθρος - Ὧρες ( Α΄, Γ΄ & Στ΄) 7.30 π.μ. - 9.00 π.μ.

Ἐσπερινή Προηγ. Θεία Λειτουργία 6.00 μ.μ. - 7.30 μ.μ.

Κάθε Πέμπτη

Ὄρθρος - Ὧρες - Ἑσπερινός 7.30 π.μ. - 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ὄρθρος - Ὧρες - Ἑσπερινός - Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.00 π.μ. - 9.30 π.μ.

Ἑσπερινή Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 6.00 μ.μ. - 7.30 μ.μ.

Βραδινή Ἀκολ.Χαιρετισμῶν ( γιά νέους & ἐργαζομένους ) 8.30 μ.μ. - 10.00 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 9.30 π.μ.

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

  1. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ

Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 10.30 π.μ.

Κάθε Δευτἐρα

Ὄρθρος - Ὧρες - Ἑσπερινός 7.30 π.μ. - 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

Κάθε Τρίτη

Ὄρθρος - Ὧρες - Ἑσπερινός 7.30 π.μ. - 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

Κάθε Τετάρτη

Ὄρθρος - Ὧρες 7.30 π.μ. - 8.30 π.μ.

Ἐσπερινή Προηγ. Θεία Λειτουργία 5 μ.μ. - 7 μ.μ.

Κάθε Πέμπτη

Ὄρθρος - Ὧρες - Ἑσπερινός 7.30 π.μ. - 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή

Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 9.30 μ.μ.

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 7.00 μ.μ. - 8.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 9.30 π.μ.

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

  1. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 10.30 π.μ.

Κάθε Δευτέρα

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

Κάθε Τρίτη

Ἐσπερινή Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.00 μ.μ. - 8.30 μ.μ.

Κάθε Τετάρτη

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

Κάθε Πέμπτη

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 7.00 μ.μ. - 8.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

  1. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ

Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 10.30 π.μ.

Κάθε Τετάρτη

Πρωϊνή Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 9.30 π.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 7.00 μ.μ. - 8.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

  1. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. - 10.30 π.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 5.00 μ.μ. - 6.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. - 6.15 μ.μ.