Ο Καθηγητής Της Θεολογικής Σχολής Του Πανεπιστημίου Έρφουρτ Κ. Βασίλειος Μακρίδης Για Τις Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας

Το άρθρο του ελλογιμωτάτου Λαρισαίου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Έρφουρτ της Γερμανίας, κ. Βασιλείου Μακρίδη, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού "ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ".