ΟΠΕΚΑ Επίδομα παιδιού: Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής του Α21

Συγκεκριμένα για το επίδομα παιδιού Α21, αναφέρεται ότι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21 άρχεται μετά την 2α Ιανουαρίου εκάστου έτους και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15ης Ιανουαρίου του επομένου έτους. Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για το έτος 2018.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων Α21 εκάστου έτους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων από τον ΟΠΕΚΑ είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος.

Επίσης, για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπ' όψιν το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Οι πρώτοι δικαιούχοι για το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ που θα δουν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με τα ποσά που τους αναλογούν θα είναι όσοι είχαν κάνει αίτηση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να ενεργοποιήσει εκ νέου ο ΟΠΕΚΑ την ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή των νέων αιτήσεων.