Ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Spread the love

Τήν Τρίτην, 6ην/19ην Ἰανουαρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου πανηγυρικῶς ἡ ἑορτή τῶν Ἐπιφανείων.

Κατ᾽ αὐτήν, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων ἐτέλεσε τήν τελετήν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἡγίασε τόν Ναόν, τούς Ἀρχιερεῖς, τούς Ἱερεῖς καί ὀλίγους πιστούς, λόγῳ τῶν μέτρων τοῦ covid – 19.

Τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τελεσθέντος, ἠκολούθησεν ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί Πέλλης κ. Φιλουμένου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομοναχων ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου, τοῦ π. Ἀλεξάνδρου τῆς Κοινότητος Μπερ-Σέβα, τοῦ Ἱεροδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου π. Εὐλογίου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

 Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Μακαριώτατος ἡγίασε τούς πιστούς μέ τόν Τίμιον Σταυρόν καί ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν ἀπό στήθους διά τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Θεοφανείων.

 Διά τοῦ ραντισμοῦ τοῦ ὕδατος τοῦ Ἁγιασμοῦ ἡγιάσθησαν τά αἰσθητήρια πάντων τῶν μετεχόντων εἰς τήν ἑορτήν, ἐφωτίσθησαν διά τοῦ φωτισμοῦ τοῦ προσώπου τοῦ  ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡγιάσθη ὁ χῶρος τοῦ Πατριαρχείου, ἵνα παραμείνῃ ἀπρόσβλητος ἐκ τοῦ ἰοῦ τοῦ covid -19 καί ἐκ πάσης ἄλλης προσβολῆς ἐναντίας.

Τήν εὐχήν καί παράκλησιν ταύτην ἐκφράζει καί ἀναπέμπει ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, δι᾽ ὅλην τήν ἀνθρωπότητα, ἵνα τάχιστα ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς πανδημίας ταύτης.

Aικατερίνη Ιερατικά Άμφια