Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Αρναία

Spread the love

Ἡ δεύτερη Ἐνορία τῆς Ἀρναίας ἡ τιμώμενη ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πανηγύρισε μεγαλοπρεπῶς τήν Πέμπτη 1η Ἰουλίου τ.ἒ. στόν καταστόλιστο καί κομψότατο Ναό τῶν Ἁγίων, πού χτίστηκε σέ σχέδια τοῦ ἀειμνήστου Ὀρλάνδου τό 1919, μέ πρωτοστάτη τόν γυναικεῖο πληθυσμό τῆς Ἀρναίας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου καί τῆς ἐπακολουθησάσης Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί π. Θεόκλητο Παρδάλη καί τούς Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί π. Κωνσταντῖνο Ἀγούλα, τόν καί καλό Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας. Ὁ Λαός τῆς Ἀρναίας πού εἶναι συνδεδεμένος μέ τούς Ἁγίους Ἀναργύρους καί διηγεῖται πλεῖστα ὃσα θαύματα συνδεδεμένα μέ τή Χάρη Τους, προσῆλθε ὁμοθυμαδόν γιά νά τιμήση τούς Προστάτες του, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Βουλευτή Χαλκιδικῆς κ. Γεώργιο Βαγιωνᾶ, τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στέλιο Βαλιάνο, τόν τ. Ὑπουργό καί Δήμαρχο κ. Χρῆστο Πάχτα, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Γεώργιο Θαλασσινό καί Νικόλαο Αὐγερινό, τόν Πρόεδρο τοῦ Ἀριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου κ. Ἀστέριο Τζιτζιρίκα, τήν Πρόεδρο τῆς Α΄βάθμιας Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς κα Εὐγενία Γιαννούση, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀγαπητό Κιάτο, τόν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ἀθανάσιο Τσιάλα, τήν Περιφερειακή Σύμβουλο κα Κατερίνα Ζωγράφου καί τόν Διοικητή τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Ἀρναίας κ. Δημήτριο Ἀλεξανδρῆ.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀνεφέρθη στά πρόσωπα τῶν ἀγίων Ἀναργύρων καί στίς πηγές τῶν ἰαμάτων καί θαυμάτων πού προχέονται στόν Λαό μας ἀπό τή Χάρη Τους, ἐστάθη ἰδιαιτέρως στό γεγονός ὃτι οἱ Ἃγιοι Ἀνάργυροι ἦσαν Ἰατροί καί ἒθεσαν τήν Ἐπιστήμη τους στήν ὑπηρεσία καί στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀνέλυσε, δηλαδή, ὁ ὁμιλητής τήν διαχρονική προσφορά τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ἰατρικῆς καί τῶν Ἰατρῶν στήν ἀνθρώπινη πορεία καί βιοτή.

Aικατερίνη Ιερατικά Άμφια

Ὁ ὁμιλητής ἒκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στό θέμα του μέ βοηθό τό 38ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Σοφία Σειράχ, τό ὁποῖο εἰκάζεται ὃτι ἐγράφη πρωτοτύπως περί τό 180 π.Χ.. Τό Ἱερό Κείμενο ἀναφέρεται στήν ὁφειλόμενη τιμή στούς Ἰατρούς καί τήν Ἐπιστήμη τους: «Τίμα ἰατρόν πρός τάς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καί γάρ αὐτόν ἒκτισε Κύριος…», δηλαδή, «Τίμα τόν ἰατρό ὃπως τοῦ ἁρμόζει, ἒχοντας ὑπ’ ὂψη σου τίς ὑπηρεσίες του στίς ἀνάγκες σου, γιατί ὁ Κύριος τόν δημιούργησε καί τόν ἀνέδειξε…» (Σοφ. Σειράχ λη΄1). Σαφής θέση τοῦ θεόπνευστου Ἱεροῦ Κειμένου εἶναι ὃτι «Κύριος ἒκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα, καί ἀνήρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς», δηλαδή, «Ὁ Κύριος ὣρισε νά φυτρώνουν φαρμακευτικά βότανα ἀπό τή γῆ καί νά μετατρέπονται σέ φάρμακα, ὁ δέ φρόνιμος ἂνθρωπος δέν τά ἀποστρέφεται»( Σοφ. Σειράχ λη΄4)!

Διερωτήθη ὁ ὁμιλητής: «Γιατί ὃλα αὐτά ἀπό τό Ἱερό Κείμενο; Γιά ἓνα καί μοναδικό λόγο, ἀπάντησε: “καί αὐτός ἒδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ”, δηλαδή, “Ὁ ἲδιος ὁ Θεός ἒδωκε στούς ἀνθρώπους τήν Ἰατρική Ἐπιστήμη, ὣστε νά δοξάζεται μέ τά θαυμαστά αὐτοῦ ἒργα” (Σοφ. Σειράχ λη΄6). Ἡ Ἐκκλησία, ὁμολογεῖ: “Ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλήν αὐτοῦ, καί ἒναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται”, δηλαδή, “Ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη θά ἀναδείξη τόν ἰατρό καί ἐνώπιον ὑψηλά ἱσταμένων καί ἐπισήμων ἀνθρώπων θά ἀποκτήση δόξα”! (Σοφ. Σειράχ λη΄3). Μ’ ἂλλα λόγια, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν Ἰατρική Ἐπιστήμη καί σέβεται τόν Ἰατρό, ἀποδίδοντας σ’αὐτόν τόν σεβασμό πού τοῦ ἀξίζει!»

Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Ἡ ἐποχή μας χτυπήθηκε καί χτυπιέται ἀνελέητα ἀπό τή λοίμη τοῦ κορωναϊοῦ. Χρέος ὃλων μας νά διαφυλάξουμε τήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου καί νά σεβαστοῦμε ἀπόλυτα τά ἐπιστημονικά πορίσματα τῆς ἰατρικῆς. Συνιστᾶ μεγίστη ἀνοησία νά ἀμφισβητοῦμε ὃ,τι κατοχυρωμένο ἐπιστημονικῶς ἡ ἰατρική βιβλιογραφία μᾶς προτείνει ὡς μέσο σωτηρίας μας. Ὡς φάρμακο δηλαδή. Συνιστᾶ τουλάχιστον ντροπή οἱ πάντες νά ἀναγορευόμεθα σέ ἰατρούς, ἐπιλέγοντες τοῦτο ἢ ἐκεῖνο τό “φάρμακο”, ἀπότοκο τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς δῆθεν σωτηριολαγνείας πού μᾶς διακατέχει. Ὃπως ὁ ἰατρός δέν μπορεῖ νά ἐκφέρη γνώμη γιά τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Χριστοῦ, κάτι πού ἀνήκει στή σφαίρα τοῦ ὑπέρλογου, ἒτσι καί ὡρισμένοι ἀπό μᾶς δέν ἐπιτρέπεται νά μετατρεπόμεθα σέ “πτυχιούχους” ἢ “κήνσορες” τῆς ἰατρικῆς! Ἂς γνωρίζη ὁ καθένας τά ὃριά του!»

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπακολούθησε λιτανεία τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τους ἀνά τήν πόλη τῆς Ἀρναίας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ