Η Κυβέρνηση αλλάζει το καθεστώς διαχείρισης στους Κοιμητηριακούς Ναούς

Spread the love

Με το Άρθρο 48 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που  κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά τη ρύθμιση θεμάτων Ιθαγένειας, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, το Υπουργείο αναθέτει την διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηριακών Ναών στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικείας ενορίας, είτε σε συμβούλιο που ορίζει ο οικείος Μητροπολίτης.

Επίσης τα έσοδα του ναού θα προορίζονται για τη συντηρησή του και τη λειτουργία του και δευτερευόντως για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ το πάσης φύσως προσωπικό των ανωτέρων ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Μητροπόλεως, λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του για κάθε συνέπεια. 

  Αικατερίνη Ιερατικά Άμφια

Επίσης για την υπαγωγή καθεστώτος θα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη, η οποία θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ακόμη σύμφωνα με τον άρθρο 48 απαγορεύεται η είσπραξη τελών η δικαιωμάτων απο τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται απο θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας προς την εκάστοτε Κυβέρνηση, το οποίο μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί για τις Μητροπόλεις.