Την Παναγία Δακρυρροούσα θα εορτάσει η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού

Spread the love

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅτι τό Σάββατο, 29η τοῦ μηνός Μαΐου τρ. ἔτους, μνήμη τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, τῆς Πρωτευούσης τῆς Ρωμηοσύνης, δηλαδή τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἑορτάζει μέ κάθε μεγαλοπρέπεια τό ἐντός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου εὑρισκόμενο Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης.

Οἱ Ἱερες Ἀκολουθίες θά διεξαχθοῦν κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο, 29η Μαΐου 2021

Aικατερίνη Ιερατικά Άμφια

– Τό πρωΐ θά ψαλῆ ὁ ῎Ορθρος τῆς ῾Εορτῆς μετ’ ἀρτοκλασίας καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

– Κατά τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέση τό τριετές Ἱερό Μνημόσυνο τῆς κατά σάρκα ἀδελφῆς του Ρεβέκκας, ἡ ὁποία ἐκοιμήθη τό 2018 κατ’ αὐτήν τήν περίοδο.

Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί νά συμμετάσχουν στήν Πανήγυρη καί  νά συμπροσευχηθοῦν μέ τόν Ἐπίσκοπό μας ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς πολυαγαπημένης ἀδελφῆς του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως