ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Spread the love
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 17 Ιανουαρίου 2021. Κυριακής ΙΒ Λουκά με τον καθαρισμό των δέκα λεπρών. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Αντώνιος ο
Το Ευαγγέλιο της Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021. Επιφάνεια ή Φώτα. Εορτή της Ορθοδοξίας: Τα Αγία Θεοφάνεια του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
ο Ευαγγέλιο Κυριακής 20 Δεκεμβρίου 2020. Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Μνήμη Πάντων των απ' αιώνος Θεό ευαρεστησάντων
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 13 Δεκεμβρίου 2020. ΙΑ Κυριακής Λουκά με τη παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Κυριακή των Αγίων Προπατόρων.
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 6 Δεκεμβρίου 2020. Ι Κυριακής Λουκά με τη θεραπεία την καμπουριασμένης γυναικός. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Νικόλαος ο
Ο πλούσιος άρχοντας. Ευαγγελικό απόσπασμα της Κυριακής ΙΓ Λουκά από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.Το Ευαγγέλιο Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2020. ΙΓ Κυριακής
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2020. Θ Κυριακής Λουκά με την παραβολή του άφρονα πλουσίου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Άγιοι Φιλήμων, Άρχιππος
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2020. Άρχεται η νηστεία των Χριστουγέννων. Η Κυριακής Λουκά με την παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Εορτή της
Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 19 – 31 – 19 Άνθρωπος δέ τις ήν πλούσιος, καί ενεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον ευφραινόμενος καθ
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2020. Κυριακής του Αγίου Λουκά. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής και Απόστολος. Ο Άγιος