ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ μᾶς εἰσάγει στὴν ἱερὴ καὶ κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ Τριωδίου, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς…
Read more.
Ευαγγέλιο η Υπαπαντή του Κυρίου
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 2 Φεβρουαρίου 2020. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Κατά Λουκά:…
Read more.
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Ζακχαίου) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κυριακῆς
Κυριακής IB’ Λουκά με τον Ιησού και τον Ζακχαίο. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρίας…
Read more.
Κυριακή ΙΒ΄Λουκά ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Κολασ. γ΄ 4-11, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Λουκ. ιζ΄12-19
ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωή μας Θαυμάζει κανεὶς καὶ διδάσκεται ἀπὸ τὴ ζωντανὴ σχέση ποὺ…
Read more.
Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου 2020 – Αγια Θεοφάνεια
Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου 2020. Εορτή της Ορθοδοξίας: Τα Αγία Θεοφάνεια, Επιφάνεια ή Φώτα. Κατά Ματθαίο: Το βάπτισμα του Ιησού.…
Read more.
Ευαγγέλιο Χριστουγέννων
Το Ευαγγέλιο της Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019. Χριστούγεννα. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Κατά Σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ημών…
Read more.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον
Σήμερα ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἡ τελευταία Κυριακὴ πρὸ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα έχει…
Read more.
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2019 – Αγιος Ελευθέριος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (14, 16-24): Αγιος ΕλευθέριοςΟ δὲ εἶπεν αὐτῷ· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε…
Read more.
Ευαγγέλιο Κυριακής 8 Δεκεμβρίου 2019 – Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (13, 10-17): Οσιος ΠατάπιοςἮν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα…
Read more.
Κυριακή ΙΓ΄Λουκά ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Γαλ. στ΄ 11-18, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Λουκ. ιη΄ 18-27
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Τί νὰ κάνω γιὰ νὰ σωθῶ; Ἦταν νέος καὶ πλούσιος, μὲ σπουδαία κοινωνικὴ θέση. Ἐπιθυμοῦσε πολὺ…
Read more.