ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Spread the love
Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 31 – 36 – 31 καί καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, καί υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 1 Μαΐου 2022. Αντιπάσχα. Κυριακή του Θωμά. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος. Ο Προφήτης Ιερεμίας. Ο
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 6 Μαρτίου 2022. Προπατορικό αμάρτημα. Ανάμνηση της από του Παραδείσου εξορίας των πρωτόπλαστων. Κυριακής της Τυρινής. Εορτή της Ορθοδοξίας:
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 19 Ιανουαρίου 2022. Κυριακής IB' Λουκά με την θεραπεία των 10 λεπρών. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Όσιοι Μακάριος ο
Αύριο η εκκλησία μας γιορτάζει μία από τις μεγάλες εορτές της ορθοδοξία μας. τη βάπτιση του κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό
Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου 2021. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Προφήτης Αγγαίος. Η Αγία Θεοφανώ η Θαυματουργή Βασίλισσα. Ο Άγιος Μόδεστος
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 28 Νοεμβρίου 2021. ΙΓ Κυριακής Λουκά με την συνάντηση του Ιησού με τον νεαρό πλούσιο άρχοντα. Εορτή της Ορθοδοξίας:
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 21 Νοεμβρίου 2021. Εορτή της Ορθοδοξίας: Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας. Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 38-42
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 14 Νοεμβρίου 2021. H Κυριακής Λουκά με τον καλό Σαμαρείτη. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος εκ
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 31 Οκτωβρίου 2021. Ε Κυριακής Λουκά με την παραβολή του πλουσίου και φτωχού Λαζάρου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Άγιοι