ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Spread the love
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 21 Φεβρουαρίου 2021. Αρχή του Τριωδίου. Κυριακής ΙΣΤ' Λουκά με την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Η παραβολή του
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 14 Φεβρουαρίου 2021. Κυριακής ΙΖ Ματθαίου με τη θεραπεία της θυγατέρας της Χαναναίας. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Όσιος Αυξέντιος
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 7 Φεβρουαρίου 2021. Κυριακής ΙΣΤ Ματθαίου με την παραβολή των ταλάντων. Μετά την εορτή της Υπαπαντής. Εορτή της Ορθοδοξίας:
Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ/ 1 – 10 – 1 Καί εισελθών διήρχετο τήν Ιεριχώ 2 καί ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 17 Ιανουαρίου 2021. Κυριακής ΙΒ Λουκά με τον καθαρισμό των δέκα λεπρών. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Αντώνιος ο
Το Ευαγγέλιο της Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021. Επιφάνεια ή Φώτα. Εορτή της Ορθοδοξίας: Τα Αγία Θεοφάνεια του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
ο Ευαγγέλιο Κυριακής 20 Δεκεμβρίου 2020. Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Μνήμη Πάντων των απ' αιώνος Θεό ευαρεστησάντων
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 13 Δεκεμβρίου 2020. ΙΑ Κυριακής Λουκά με τη παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Κυριακή των Αγίων Προπατόρων.
Το Ευαγγέλιο Κυριακής 6 Δεκεμβρίου 2020. Ι Κυριακής Λουκά με τη θεραπεία την καμπουριασμένης γυναικός. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Νικόλαος ο
Ο πλούσιος άρχοντας. Ευαγγελικό απόσπασμα της Κυριακής ΙΓ Λουκά από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.Το Ευαγγέλιο Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2020. ΙΓ Κυριακής