Κυριακή της Πεντηκοστής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Πράξ. β´1-11, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰωάν ζ´ 37-52, η´12

«Ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί… ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» Σήμερα εἶναι Πεντηκοστή. Σήμερα ἔπνευσε ἕνας πρωτόγνωρος ἄνεμος στὴ γῆ, ἡ Χάρις

Περισσότερα

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Όσιος Αυξέντιος ο εν τω Όρει

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 14 Φεβρουαρίου 2021. Κυριακής ΙΖ Ματθαίου με τη θεραπεία της θυγατέρας της Χαναναίας. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Όσιος Αυξέντιος

Περισσότερα