Ευαγγέλιο Κυριακής Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γερασηνού

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 24 Οκτωβρίου 2021. ΣΤ Κυριακής Λουκά με τη θεραπεία του δαιμονισμένου Γερασηνού. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Αρέθας ο

Περισσότερα

Κυριακή της Πεντηκοστής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Πράξ. β´1-11, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰωάν ζ´ 37-52, η´12

«Ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί… ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» Σήμερα εἶναι Πεντηκοστή. Σήμερα ἔπνευσε ἕνας πρωτόγνωρος ἄνεμος στὴ γῆ, ἡ Χάρις

Περισσότερα