Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Όσιος Αυξέντιος ο εν τω Όρει

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 14 Φεβρουαρίου 2021. Κυριακής ΙΖ Ματθαίου με τη θεραπεία της θυγατέρας της Χαναναίας. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Όσιος Αυξέντιος

Περισσότερα